پیشنهاد سازه هاي تکميل شده

بيمه نامه سازه هاي تكميل شده ساختماني

فرم پیشنهاد بيمه نامه سازه هاي تكميل شده ساختماني

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بيمه نامه سازه هاي تكميل شده ساختماني را با توجه به شرایط  و پوشش های  آن که در صفحه بیمه ریسک های تکمیل شده سختمانی مطرح شد، پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید
عنوان سازه (اگر سازه مركب از بخش هاي مختلفي است ، لطفاً بخش يها ي را كه قرار است بيمه شوند مشخص نمائيد)
آدرس كامل محل سازه
نام و نشاني پيشنهاد دهنده/مالك سازه ( ذكر كد ملي يا كد اقتصادي براي اشخاص حقيقي يا حقوقي ضروري ميباشد
نام و نشاني پيمانكار اصلي سازنده
نام و نشاني مهندسين مشاور
شرح بخش هاي مختلف سازه: ابعاد (طول ، ارتفاع ، عمق ، دهانه ، تعداد طبقات ، قطر ، شيب )
مدت مورد درخواست براي پوشش بيمه اي

پرسش های فرم پیشنهاد بيمه نامه سازه هاي تكميل شده ساختماني

آيا سازه در زمان ساخت بيمه بوده است؟
 درصورت مثبت بودن پاسخ ، نزد كدام شركت بيمه ؟
آيا در زمان ساخت سازه حادثه يا خسارتي اتفاق افتاده است؟
آيا پس از تكميل شدن سازه خسارتي اتفاق افتاده است؟
آیا سازه در معرض خطرات ويژهاي قرار دارد؟ صاعقه، انفجار ، آتشسوزي، سيل ، طغيان آب، سونامي، زلزله، زمين لغزه، آتشفشان، طوفان ، گردباد، تندباد، استفاده از مواد انفجاري، برخورد با وسايل نقليه زميني، هوائي
آيا تاكنون در محل سازه ، زلزله اتفاق افتاده است؟ 
 آيا طراحي سازه براساس آئين نامه هاي مدون جهت مقاوم سازي دربرابر زلزله صورت گرفته است؟
آيا طراحي سازه بالاتر از استاندارد های پيش بيني شده در نظر گرفته شده است
آيا از لحاظ زمين شناسي در نزديكي سازه گسل يا ساير اشكالات تحت الارضي وجود دارد
وضعيت توپوگرافي و شكل زمين (بطور مثال زاويه و شيب)

و بسیار سوالات دیگر که در فرم زیر کامل آمده و می بایست پر شود.