پیشنهاد شکست ماشين آلات

بیمه شکست ماشین آلات دانا


بیمه شکست ماشین آلات

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه نامه شکست ماشین آلات (MB) را با توجه به شرایط مندرج در صفحه مربوط بیمه شکست ماشین آلات و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.

در فرم بیمه نامه مشخصات عمومی، نشانی محل تأسیسات، نام مدیر کارخانه و نام مدیر فنی ذکر می شود و به برخی پرسش ها همانند سوالات زیر جهت برآورد دقیق پاسخ داده می شود.
آیا ماشین آلات مد نظر در زمان نصب بیمه بوده است؟
آیا ماشین آلات مورد تقاضا شامل کلیه ماشین آلات مستقر در کارخانه می باشد؟
آیا ماشین آلات مورد تقاضا برای پوشش بیمه ای نو می باشد؟
آیا تمام یا بخشی از ماشین آلات را اجاره داده اید؟
چه پوشش های اضافی دیگری مورد درخواست دارید؟ آتش‌سوزی،   سرقت با شکست حرز
ارزش  اموال مجاور 
غرامت جانی ثالث 
غرامت مالی ثالث
پوشش خطر بدنه با حمل و نقل(شامل سیل، زلزله، نشست و رانش زمین، سرقت و آتش‌سوزی)
پوشش خطر بدنه باستثناء حمل و نقل(شامل سیل، زلزله، نشست و رانش زمین، سرقت و آتش‌سوزی)
در صورتیکه ماشین آلات دارای سابقه خسارت می باشند باید ذکر شود.

جهت آکاهی بیشتر  صفحه مربوط به بیمه مهندسی دانا را مطالعه فرمائید.