پیشنهاد عيوب اساسي و پنهان ساختمان

پیشنهاد بیمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان بیمه دانا

فرم پیشنهاد بیمه عيوب اساسي وپنهان ساختمان (تضمين كيفيت ساختمان LDB)

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان را با توجه به شرایط  و پوشش های  آن که در صفحه بیمه تضمین کیفیت ساختمان مطرح شد پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید. در این فرم می بایست مشخصات زیر پر شود.

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

 نام بيمه گذار، ذكر كد ملي يا كد اقتصادي براي اشخاص حقيقي يا حقوقي ضروري مي باشد.
موقعيت ساختمانها
آيا يك رابطه مالي از طريق مالكيت يا مشاركت بين بيمه گذار و هر كدام از موارد زير ديده مي شود؟
اطلاعات فني:
 موقعيت پروژه مورد بيمه از نظر مكاني
سازه،  فونداسيونها،سقف (شامل اندازه كلي سقفها)
نوع پوشش ديوارهاي بيروني ( نماي ساختمان)
تعداد طبقات زير زمين 
 تعداد طبقات بالاي سطح زمين
متراژ ساختمان بر اساس پروانه ساختماني (زيربنا)
هزينه هر مترمربع ساخت در محل مورد بيمه
آيا هر كدام از موارد زير مشترك با كارهاي ساختماني هستند؟
آيا آزمايش مكانيك خاك انجام شده و درصورت پاسخ مثبت چه كسي آن را انجام داده است؟
پيش بيني مدت عمليات ساختماني
پيش بيني تاريخ شروع عمليات تخريب
پيش بيني تاريخ شروع كارهاي ساختماني
 پيش بيني تاريخ تكميل كارهاي ساختماني


و بسیاری موارد دیگر که در فرم زیر به صورت کامل بیان شده است.