فرم پیشنهاد جرثقیل

فرم پیشنهاد جرثقیل دانا

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات کارگاهی (ساختمانی، کشاورزی، راه سازی، جرثقیل و لیفتراک) در قبال اشخاص ثالث را با توجه به شرایط مندرج در صفحه مربوط بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.
در این فرم ابتدا مشخصات عمومی شامل نام کامل بیمه گذار، نشانی دقیق و تعداد حوادث در سه سال گذشته و شرح نوع حوادث مطرح می شود. 

فرم پیشنهاد جرثقیل

سپس نوع فعاليت، مشخصات ماشين آلات (چنانچه تعداد ماشين آلات بيش از 5 مورد باشد مشخصات آنها طبق جدول زير در پشت فرم پيشنهاد درج و مهر و امضاء گردد) و شرح تفصيلي اجراي كار و خطرات احتمالي آن مشخص می شود.

بیمه قلاب جرثقیل

توجه: درصورتي كه مورد بيمه جرثقيل مي باشد ضروريست از مورد بيمه بازديد و سلامت تجهيزات بالابرنده از جمله: كابل و قلاب جرثقيل (دارا بودن شيطانك يا ضامن كه مانع از جدا شدن اتفاقي بار ميگردد و تناژ مجاز)، شعاع چرخشي بوم و كنترل و تاييد گردد.
در انتها مدت بيمه و ميزان تعهدات مورد درخواست، هزينه پزشكي هر نفر در هر حادثه، هزينه هاي پزشكي در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه)، غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه، غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه)، خسارت مالي در هر حادثه و خسارت مالي در طول مدت بيمه مشخص می گردد.