فرم پیشنهاد باربری

بیمه باربری دانا

پيشنهاد بيمه نامه حمل و نقل

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه باربری بیمه دانا را با توجه به شرایط مندرج در صفحه مربو ط به  بیمه باربری دانا و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.

شرایط عمومی بیمه حمل و نقل

در این فرم مشخصات عمومی، مشخصات بیمه گذار و خطرات احتمالی مورد بیمه شده مشخص می شود، سپس شرایط حمل و نقل همچون نوع وسیله حمل اعم از کشتی، هواپیما، کامیون، قطار، دوبه ، بارج ، لندینگ کرافت ، لنج ، نوع کشتی اعم از چارتر، لاینریا غیرلاینر و بسیاری موراد دیگر مشخص می شود.
مبداء حمل : ( کشور و شهر ) پارت شیپمنت، مقصد حمل : ( کشور و شهر )، ترانس شیپمنت،  مرز ورودي کشور مقصد، حمل با کانتینر تا مقصد نهایی، حمل با کانتینر تا مرز ورودي کشور، آیا مورد بیمه بر روي عرشه حمل می گردد؟  توضیحات بیمه گذار در مورد مشخصات ریسک پیشنهاديک ه در این فرم، درخواست نشده ولی به نظر بیمه گذار در ارزیابی ریسک بیمه گر، مؤثر خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحات مربوط به بیمه باربری وارداتی دنا و بیمه باربری صادراتی دانا مراجعه نمائید.