فرم پیشنهاد آسانسور

بیمه آسانسور

فرم پیشنهاد بیمه آسانسور

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم بیمه آسانسور دانا را با توجه به شرایط مندرج در صفحه مربو ط به بیمه مسئولیت مدنی و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.
در این فرم ابتدا مشخصات عمومی شامل نام کامل بیمه گذار اعم از حقیقی یا حقوقی، کد ملی و یا کد اقتصادی وارد می شود.
سپس نشاني دقيق، كد پستي و تلفن بيمه گذار و تعداد حوادث درسه سال گذشته و شرح نوع حوادث ذکر می گردد.

بهترین بیمه آسانسور

مشخصات و امكانات مورد بيمه که شامل موارد زیر است می بایست به دقت پر شود:
تابلوي كنترل و فرمان: رله اي ميكروپروسسور ساير 
وضعيت بيمه گذار: دارنده آسانسور سرويس كار آسانسور ساير 
سيستم بكسل: دارد یا ندارد ؟ گيربكس (در صورت وجود): نوع، شماره سريال،كشور سازنده، نوع ترمز موتور گيربكس، ولتاژ
درب كابين: دارد ندارد (منظور از درب كابين ، در كشويي داخلي مي باشد)
چنانچه مورد بيمه، پله برقي يا پياده روي متحرك باشد میبایست مواردی همچون عرض دستگاه، سرعت نامي،  نام و نشاني شركت سرويس دهنده و نحوه سرويس و نگهداري مشخص گردد. 

استعلام بیمهه آسانسور

سپس مدت بيمه و ميزان تعهدات مورد درخواست مشخص می شود:
مدت زمان بيمه
هزينه پزشكي هر نفر در هر حادثه 
هزينه هاي پزشكي در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه)
 غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه 
غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بيمه (اعم از يك يا چند حادثه) 
خسارت مالي در هر حادثه (آسانسور باري) 
خسارت مالي در طول مدت بيمه (آسانسور باري)