فرم پیشنهاد تجهیزات الکترونیکی


بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیک

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي (EE) با توجه به شرایط مندرج در صفحه بیمه تجهیزات الکترونیکی و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.
در این فرم برخی مشخصات عمومی همچون مشخصات ، کد اقتصادی، نوع و موضوع فعاليت تجهيزات مورد بيمه، نشاني محل تجهيزاتي كه بايد بيمه شوند ذکر گردند.

پرسشنامه بیمه تجهیزات الکترونیکی

این بخش شامل پرسش های زیر می باشد:
آيا تجهيزات قبلاً بيمه بوده است؟
آيا تمام تجهيزات نو مي باشند؟
مدت مورد درخواست براي پوشش بيمه اي
آيا تجهيزات مطابق دستورات سازنده نگهداري مي شوند؟
آيا كاركناني كه با تجهيزات مورد بيمه كار مي كنند توسط سازنده تجهيزات يا مؤسسات ديگر آموزش ديده اند، لطفاً توضيح دهيد؟
آيا خطر سيل و طغيان آب وجود دارد؟
آيا در نزديكي محل استقرار تجهيزات مواد خطرناك وجود دارد؟
آيا وسايل اطفاي حريق در محل استقرار تجهيزات وجود دارد؟
آيا كاركنان آموزشهاي ايمني و اطفاي حريق را ديده اند؟
آيا خطرات خاصي تجهيزات مورد بيمه را تهديد ميكند؟
آيا تجهيزات مورد درخواست براي پوشش بيمه اي پرتابل مي باشند؟
آيا تمام يا بخشي از تجهيزات پيشنهادي براي بيمه را كرايه كرده ايد؟
آيا تاكنون خسارتي براي موضوع مورد بيمه بوقوع پيوسته است؟


شما عزیزان می توانید در صفحه پوشش های بیمه تجهیزات الکترونیک تمامی مواردی که بیمه تجهیزات الکترونیک را پوشش میدهد مشاهده نمائید.