بیمه چشم پزشکی دانا

بیمه چشم پزشکی

عمل لیزیک چشم با بیمه تکمیلی


بیمه برای عمل چشم

بیمه چشم پزشکی دانا یکی از انواع بیمه های درمان تکمیلی دانا است که پوشش دهنده هزینه های مربوط به رفع عيوب انكساري چشم (عمل لیزیک ، لازک و ... شناسی و ژنتیک ) بر اساس آنچه که در آیین نامه های بیمه دانا آمده است می باشد.
پرداخت هزینه های بیمه چشم پزشکی دانا شامل بخش از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری(درجه چشم)، حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی که توسط بیمه تکمیلی دانا تحت پوشش قرار می گیرد. برای آگاهی بیشتر پوشش ها بیمه تکمیل درمان دانا را مطالعه فرمائید.

بیمه چشم پزشکی

بیمه چشم پزشکی نیز همانند سایر بیمه های تکمیلی در شركت بيمه دانا برای ارتقاء سرعت در ارائه خدمات به بیمه شدگان در تمام کشور با اكثریت مرکزهای تشخيصي و درماني شامل خصوصي و دولتي قرارداد همکاری دارد. برای آگاهی در مورد با تعهدات بیمه تکیمل درمان دانا را مطالعه فرمائید.

مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد بیمه دانا در اصفهان

مراکز طرف قرار داد درمان چشم پزشکی بیمه دانا در جدول زیر ذکر شده است.

ردیفمرکز چشم پزشکی
نوع تخصصتلفنشهرآدرس
1كلينيك آبان_اصفهانچشم36305035اصفهانخ سپهسالار-
2كلينيك پارسيان_اصفهان- اصفهانخ مير
3مركز جراحي آمادگاه_اصفهان- اصفهانخ آمادگاه
4مركز چشم پزشكي پارسيان-اصفهانچشم36644222اصفهانخيابان مير روبروي بيمه آسيا
5مركز ليزيك صدرا_اصفهان-6277539اصفهاناصفهان- خيابان دانشگاه مقابل دانشگاه