بیمه دندانپزشکی دانا

بیمه دندانپزشکی

بیمه تکمیلی دانا دندانپزشکی

بیمه دندانپزشکی

بیمه دنداپزشکی دانا یکی دیگر از انواع بیمه های تکمیلی است که در شبکه گسترده خدمات رسانی بیمه دانا (دندانپزشکی, بیمارستان ها, آزمایشگاه, کلینیک زیبایی و دیگر مراکز  درمانی طرف قرار دارد بیمه دانا) به شما عزیزان ارائه می گردد .

سقف هزینه های بیمه تکمیلی دانا

عزیزان بیمه شده توسط بیمه دانا قبل از  انتخاب مراكز دندانپزشكي حتما سقف هزینه های بیمه تکمیلی دانا را مطالعه کنند و سپس مراکز استاندارد را انتخاب نمایند.  برای آگاهی در مورد با تعهدات بیمه تکیمل درمان دانا را مطالعه فرمائید.

بیمه دندانپزشکی دانا امکان استفاده شما عزيزان از خدمات دندانپزشكي را مهيا ساخته و براي استفاده از خدمات تکمیلی دندانپزشکی، بيمه شده با ارائه كارت ملي در مراكز طرف قرار داد مي تواند تا سقف ريالي قرارداد و براساس تعرفه و فرانشيز مصوب از خدمات دندانپزشكي استفاده نمايد.  .

لیست دندانپزشکي های طرف قرار داد بیمه دانا

در ادامه لیست دندانپزشکي های طرف قرار داد بیمه دانا آمده است: