رادیولوژی طرف قرارداد بیمه دانا

رادیولوژی طرف قرارداد با بیمه دانا

رادیولوژی بیمه دانا

لیست رادیولوژی طرف قرارداد بیمه دانا

بیمه دانا به منظور رفاه حال بیمه شدگان عزیز با اکثر رادیولوژی ها ، سونوگرافی ها و مراکز تشخیص پوکی استخوان در سطح کشور قرارداد دارد.  لیست مراکز رادیولوژی طرف قرارداد بیمه دانا در جدول زیر آمده است. برای آگاهی بیشتر پوشش ها بیمه تکمیل درمان دانا را مطالعه فرمائید.


ردیفمراکز رادیولوژی اصفهان
نوع تخصصتلفنشهرآدرس مراکز رادیولوژی طرف قرارداد بیمه دانا در اصفهان
1راديولژوژي دكترباجغلي_اصفهان-2225164اصفهانبلوار هشت بهشت
2راديولوژي آرين_اصفهان-2204535اصفهانخ شمس ابادي جنب بيمارستان سينا
3راديولوژي ايران مهر_اصفهان-3342628585اصفهانفولادشهر - محله آ6
4راديولوژي بامداد_اصفهان سيروسراديولوژي و سونوگرافي2352026اصفهانخ شمس ابادي بين چهارراه عباس آباد ونهر نياصرم
5راديولوژي بزرگمهر(دكتراحتياط كار)_اصفهان-2293550اصفهانخ بزرگمهر اول خ كسري
6راديولوژي پارس_اصفهان سجاديه-2674944اصفهانپل بزرگمهر اول خ بزرگمهر
7راديولوژي پارك(تخصصي دندان)_اصفهان-6615328اصفهانخ چهارباغ بالا
8راديولوژي پل_اصفهان-6277427اصفهانخ چهارباغ بالا مجتمع كوثر طبقه سوم واحد 401
9راديولوژي تخصصي فك و صورت دكتر اعتمادي_اصفهان اعتمادي-36633414اصفهانخ شيخ صدوق شمالي مجتمع کسري طبقه 2 واحد8
10راديولوژي تخصصي فك و صورت دكتر زماني-اصفهان دكترآسيه زماني ناصرفك و صورت36286876اصفهاناصفهان-خ توحيد جنب پارکينگ عمومي ساختمان سرو طبقه اول
11راديولوژي دكتر تركي فريدن_اصفهان-57222332اصفهانفريدن_بلوار طالقاني خ شهيد رجايي كوچه نيايش
12راديولوژي دكتر غفاري -اصفهان روشنك غفاريرايولوزي دندان36269601اصفهانخيابان شريعتي چهارراه پليس به طرف حکيم نظامي ساختمان ماکان 3طبقه2واحد9
13راديولوژي دكتر فتوحي_اصفهان-3342238866اصفهانزرين شهر - خ شريعتي ك شهداي سبكتكين
14راديولوژي دكتر مشتاقيان_اصفهان-2333932اصفهانچهارراه طالقاني شمس ابادي
15راديولوژي دكترحقيقي_اصفهان مهشيد حقيقي-2216258اصفهانخ شمس آبادي چهارراه قصر جنب بانك ملي مجتمع قصرنور
16راديولوژي دكترسيروس_اصفهان-6662735اصفهانخ چهارباغ بالا جنب رستوران خان سالار
17راديولوژي دكترميرقادري_اصفهان-2644424اصفهانخ بزرگمهر روبروي بيمارستان صدوقي
18راديولوژي دنداني دكترمهدي زاده_اصفهانراديولوژي تخصصي دندان36281251اصفهانخيابان چهار باغ بالا خيابان شريعتي ساختمان فراز-طبقه3واحد 301
19راديولوژي دنداني دكترمهنازشيخي_اصفهان شيخي- اصفهانخ سعادت آباد ساختمان امير طبقه اول
20راديولوژي دهان و فك و صورت دكتر ملكي-اصفهان دكتر ويدا ملكي-36268956اصفهاناصفهان-خ شريعتي روبروي اورژانس بيمارستان شريعتي بن بست کسايي ساختمان نويد 1ط6واحد17
21راديولوژي رازي_اصفهان-6446096اصفهانچهارراه حكيم نظامي ابتداي خ حكيم نظامي
22راديولوژي سونوگرافي سپاهان صحت-اصفهان احمد شكرچي زاده-36621700اصفهاناصفهان-خ چهار باغ بالا کوي مختاري ساختمان جم
23راديولوژي شيخ بهائي_اصفهان بهائي-2335912اصفهانخ شيخ بهائي مقابل مجتمع شهداي محراب
24راديولوژي كلينيك فرهنگيان_اصفهان-2226861اصفهانخ آمادگاه خ باغ گلدسته كلينيك فرهنگيان
25راديولوژي مهديه_اصفهان- اصفهانخ احمد آباد ايستگاه سرلت
26راديولوژي مهر_اصفهان سيد مصطفي طباطباييراديولوژي و سونوگرافي32274715اصفهانفلكه احمدآباد خ شهيد مفتح جنب بانك ملي
27راديولوژي و سونوگرافي ابن سينا شهرضا_اصفهان-53134131اصفهانشهرضا - خ حكيم فرزانه مجتمع پزشكي مركزي
28راديولوژي و سونوگرافي الزهراء خميني شهر-اصفهان دكتر فرزانه فريدونراديولوژي و سونوگرافي33636752اصفهانخميني شهر-خيابان شريعتي جنوبي مجتمع پزشکي الزهرا
29راديولوژي و سونوگرافي باران -اصفهان دكتر عليرضا نامداران و حميد ابوطالبيراديولوژي / سونوگرافي32685591اصفهانخيابان بزرگمهر ابتداي خيابان رکن الدوله ساختمان مرتضي علي
30راديولوژي و سونوگرافي بهار-اصفهان دكتر حسين بديعيان فرراديولوژي و سونوگرافي36286022اصفهانخ توحيد مياني نرسيده به چهارراه پليس روبروي تقاطع اول ساختمان آريا
31راديولوژي و سونوگرافي توحيد-اصفهان دكتر رضا نيك پور-36282544اصفهانخ توحيد مياني جنب داروخانه قدسي
32راديولوژي و سونوگرافي دكتر تركي داران-اصفهان دكتر اكبر تركيراديولوژي و سونوگرافي57222332اصفهانداران -بلوار طالقاني خ شهيد رجايي کوچه نيايش
33راديولوژي و سونوگرافي دكتر شيرمحمدي گلپايگان-اصفهان-57426818اصفهانگلپايگان-ميدان17شهريور کوچه سقاخانه
34راديولوژي و سونوگرافي غياثي نژاد_اصفهان-3355235523اصفهانمباركه - خ بسيج جنب داروخانه شبانه روزي دكتر منصوري
35راديولوژي و سونوگرافي قايم-اصفهان دكتر مريم غزنويراديولوژي و سونوگرافي32211294اصفهانخ فردوسي ابتداي خ عافيت
36راديولوژي و سونوگرافي قصر نور-اصفهان-32211296اصفهاناصفهان-خ شمس آبادي چهار راه قصر مجتمع قصر نور
37راديولوژي و سونوگرافي كلينيك آريا-اصفهان-33318803اصفهاناصفهان-خ امام خميني جنب كوچه مشكين
38راديولوژي و سونوگرافي كوه نور -اصفهان دكتر پرويز صادقپورراديولوژي و سونوگرافي36205766اصفهانچهارباغ بالا روبروي کارخانه زمزم کوچه کاويان مجتمع کوه نور
39راديولوژي و سونوگرافي مركزي شهرضا_اصفهان-53242033اصفهانشهرضا - چهارراه شهرداري مجتمع پزشکي الماس
40راديولوژي و سونوگرافي مركزي_اصفهان-32202762اصفهانخ شمس ابادي روبروي بيمارستان عيسي بن مريم
41راديولوژي وسونوگرافي دكتر فقيهي_اصفهان-3342236193اصفهانزرين شهر - خ شهيد باهنر بين شهدا وفلكه هلال احمر
42سنجش تراكم استخوان اصفهان_اصفهان-6277254اصفهانخ چهارباغ بالا خ بهار ازادي ساختمان بهار آزادي طبقه دوم
43مركز تشخيص پوكي استخوان آزاده_اصفهان عليرضا ابراهيم زاده-2203781اصفهانخ شمس آبادي روبروي بنياد شهيد ساختمان زمرد طبقه 4
44مركز تشخيص پوكي استخوان بهار_اصفهان-6277254اصفهانخ چهارباغ بالا خ بهار آزادي
45مركز تصويربرداري دكتر باريك بين -اصفهان روزبه باريك بينتصوير برداري36631751اصفهانخيابان شيخ صدوق شمالي خيابان شيخ مفيد نبش کوچه11
46مركزتشخيص پوكي استخوان اصفهان_اصفهان-2229524اصفهانميدان فلسطين خ فردوسي مجتمع نيكان طبقه همكف واحد 7