سی تی اسکن بیمه دانا

بیمه تکمیلی سی تی اسکن


سی تی اسکن بیمه تکمیلی دانا

لیست مراکز ارائه دهنده خدمات سی تی اسکن در جدول زیر آمده است.برای آگاهی بیشتر پوشش ها بیمه تکمیل درمان دانا را مطالعه فرمائید.

ردیفمراکز سی تی اسکن اصفهان
نوع تخصصتلفنشهرآدرس
1راديولوژي سي تي اسكن اميد_اصفهان-6611871اصفهانخ سعادت آباد
2سي تي اسكن اسپيرا ل سپاهان _اصفهان-6273030اصفهانخ محتشم كاشاني جنب ام آر آي
3سي تي اسكن بيمارستان صدوقي _اصفهان-2642031اصفهانخ بزرگمهر بيمارستان صدوقي
4سي تي اسكن بيمارستان كاشاني _اصفهان- اصفهانخ آيت اله كاشاني بيمارستان كاشاني
5سي تي اسكن مركزي _اصفهان دكتر حسين ضرابي(شركت سپاهان صحت)سي تي36621700اصفهانخ چهارباغ بالا بين دروازه شيراز و شرکت زمزم نبش کوچه شهيد مختاري ساختمان جم