فرم پیشنهاد بدنه اتومبیل

فرم پیشنهاد بدنه اتومبیل

فرم پیشنهاد بیمه بدنه خودرو

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش فرم پیشنهاد بیمه بدنه دانا را با توجه به شرایط مندرج در صفحه مربوط به مزایای بیمه بدنه دانا و پوشش های  آن پر کرده و اقدام به خرید بیمه نامه نمائید.
در این فرم اطلاعاتی همچون موارد زیر پرمی گردد:مشخصات خودرو:آیا خودرو فوق الذکر تاکنون بیمه بدنه داشته است؟ نزد کدام شرکت؟ چند سال؟ شماره بیمه نامه قبلیآیا مالک خودرو هستید؟آیا رانندگی خودرو را خودتان انجام میدهید؟آیا افراد دیگری به صورت مستمر با خودروی شما رانندگی میکنند؟
جدول وضعیت لوازم اصلی و غیراصلی خودرو: کولر، دزدگیر، رینگ و لاستیک، رادیو پخشف آیینه های بغل، سیستم گاز سوز،GPS اینجانب ضمن درخواست پوشش بیمه بدنه(حادثه، سرقت، آتش سوزی انفجار، صاعقه) متقاضی پوشش های اضافی می باشم:هزینه ایاب و ذهاب در مدن تعمیر خودرو، سرقت قطعات درجا، شکست شیشه و پاشیدن مواد اسیدی، سیل، زلزله، آتش فشان