مراکز جراحی بیمه دانا

مراکز جراحی بیمه

مراکز جراحی بیمه

مراکز جراحی طرف قرارداد با بیمه دانا

در لیست زیر مراکز جراحی طرف قرارداد با بیمه دانا اصفهان آورده شده است برای آگاهی بیشتر پوشش ها بیمه تکمیل درمان دانا را مطالعه فرمائید.

ردیفنام مرکزنوع تخصصتلفنشهرآدرس
1ارتوپدي رسالت_اصفهان-36275653اصفهانخ ارتش جنب خانه معلم
2مركز جراحي ارديبهشت -اصفهانسنگ شكن37861672اصفهانخيابان رودکي جنب اداره گذرنامه
3مركز جراحي حضرت مهدي (عج) گلپايگان-اصفهان سيد محمد حسين نوربخش-57451251اصفهانگلپايگان خ آيت الله گلپايگاني
4مركز جراحي ميلاد_اصفهان-34487979اصفهانخ چهارباغ پايين