بیمه مسئولیت کارفرما


بیمه مسئولیت


بیمه های مسئولیت  :


بر اساس قانون مسوولیت مدنی ایران ، افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسوول هستند و برای جبران آن باید اقدام کنند . موضوع بیمه مسئولیت مدنی ، تامین و جبران خسارت هایی است که بر اثر تقصیر ، خطا یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود . در بیمه مسئولیت مدنی خسارتهای ومورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی است .از انواع متداول بیمه های مسوولیت مدنی می توان به موارد زیر اشاره کرد .

انواع بیمه مسئولیت مدنی :

1.بیمه مسئولیت مدنی کار فرما در قبال کارکنان
کار فرمایان نسبت به جبران خسارت وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود ، مسئول هستند .این بیمه نامه مسوولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد  همه کار کنان شاغل در محدوده کارگاه ، اعم از کارگران ایرانی و غیر ایرانی ، تحت پوشش خواهند بود .
به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه ، همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش است .
2.بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان
از قصور ، خطا ، اشتباه ، یا غفلت وی در انجام امور پزشکی است که منجر به وارد آمدن صدمات جسمانی روانی یا فوت بیمار شود و در ارتباط با معالجه ، مداوا و یا عمل جراحی بیماران باشد .
3.بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث از انجام عملیات ساختمانی
در طول انجام عملیات ساختمانی ، خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می آید که ناشی از عملیات تخریب ، گودبرداری ، پی کنی ، نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی است .
این خسارتها شامل نشست ساختمان مجاور ، ریزش ساختمان های مجاور ، خسارت مالی به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش ، خسارت وارد به خیابان ، پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز ، خسارت وارد به تاسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب ، گاز و تلفن خسارات جانی وارده به عابرین و همسایگان است .
با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحب کاران و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد .سایر انواع رشته های بیمه مسئولیت مدنی که در حال حاضر توسط بیمه دانا صادر می شود عبارتند از :
4.بیمه مسئولیت مدنی شرکت های نصب و نگهداری آسانسور
5.بیمه مسئولیت مدنی مدیران باشگاه های ورزشی
6.بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها
7-بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد کودک
8-بیمه مسئولیت مدنی محصول (شامل بیمه عایق های رطوبتی ،کپسول های آتش نشانی،لوله های پلی اتیلن و .)
9-بیمه مسئولیت برگزار کنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی
10-بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرایی
11-بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان
12-بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای پیرا پزشکان
13-بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهر بازی در قبال استفاده کنندگان
14-بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها

برای کسب اطلاعات بیشتر فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرما را مشاهده نمائید.