بیمه تمام خطر نصب

بیمه تمام خطر نصب چیستبیمه تمام خطر نصب Erection All Risks

به موجب این بیمه نامه عملیات نصب ماشین .آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی از قبیل توربین ها ، ژنراتورها ، دیگهای بخار ، کمپرسورها ، موتورهای درون سوز ، ترانسفور ماتور ها ، مبدل ها ماشین های ابزار ، همچنین دستگاههای چاپ  ، ماشین آلات کاغذ سازی و نساجی و خطوط هوایی انتقال نیرو ، خطوط لوله ، مخازن و پل های فلزی تحت پوشش قرار می گیرد .

پوشش بیمه ای از زمان تخلیه تجهیزات و ماشین آلات در محل اجرای طرح شروع و در کلیه مراحل نصب ، آزمایش و راه اندازی و نگهداری ادامه دارد.

پوشش مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث نیز در این بیمه نامه پیش بینی شده است .

بیمه تمام خطر نصب یکی از انواع پوشش های بیمه مهندسی دانا است.