بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران چیست

بیمه تمام خطر پیمانکاران CONRACTORs all Risks
به موجب این بیمه  طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحد های مسکونی ، تجاری راه آهن ، فرودگاه ، جاده ، پل ، تونل ، سد، ساختمان کارخانه و نیروگاه ها شبکه های فاضلاب و غیره تحت پوشش قرار می گیرند.
مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع و تا اتمام آن و تحویل کار به کارفرما ادامه دارد .علاوه برآ ن یک دوره نگهداری نیز مطابق پیمان می تواند تحت پوشش قرار گیرد .تحت این بیمه نامه ساختمانهای موقت ، تجهیزات و ماششین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل بیمه شدن می باشند .
بیمه تمام خطر پیمانکاران یکی از انواع پوشش های بیمه مهندسی دانا است.