بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری Contractors Plant&Machinery

این نوع بیمه ماشین آلاتی را که فاقد شماره شهربانی هستند و معمولاً برای کار در پروژه ها از آنها استفاده می شود .تحت پوشش قرار می دهد .برای مثال می توان از ماشین آلات ساختمانی راهسازی مانند لودر ، بولدوزر ، گریدر ، بیل مکانیکی ، غلطک ، تاور کرین ، جرثقیل نام برد

این نوع بیمه از انواع بیمه های تمام خطر می باشند که به جز چند استثنأکه در شرایط عمومی بیمه نامه قید گردیده تقریباً هر نوع خسارت ناگهانی را جبران می نماید .