بیمه پول دانا

بیمه پول در بانک

بیمه پول

بیمه پول ویژه افرادی است که میخواهند کالاهای ارزشمند خود اعم از طلا و وجوه نقد و ... را در سطح کشور جا به جا کنند. این بیمه مخصوص صنف های طلا فروشان، تجار، شرکت های بازرگانی و بانک ها می باشد. بیمه پول شامل دو دسته بیمه پول در راه و بیمه پول در صندوق می باشد.

بیمه پول در راه چیست؟

در این نوع بیمه ، پول ، سکه ، چک های ،بانکی ، تمبرهای مالیاتی در صندوق و نیز در حین نقل وانتقال توسط بیمه گذار از یک نقطه دیگر در مقابل خطرات آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار و سرقت تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
در بیمه پول، بیمه‌گذار متعهد می شود که نقل و انتقال پول را قبل و بعد از انتقال بلافاصله به اطلاع بیمه گر برساند و در آن به طور دقیق مبدا، مقصد و مقدار پول نقل را قید نماید 

بیمه پول در صندوق چیست؟

بیمه پول در صندوق، به معنای پوشش بیمه ای وجوه نقد و اوراق بهادر و دیگر مسکوکات در برابر حوادث می باشد.

انواع وجوهی که تحت پوشش بیمه پول

  1. اسکناس
  2. سکه طلا
  3. چک بانکی 
  4. تمبرهای مالیاتی
  5. وجوه در گردش
  6. اوراق بهادار

نرخ حق بیمه پول

نرخ حق‌بیمه پول با توجه به مقدار وجوهات، تعداد دفعات حمل وجه، مسافت مبدأ الی مقصد و محدوده جغرافیایی و با در نظر گرفتن شرایط ایمنی (اتومبیل مخصوص و افراد نگهبانی مسلح) و پیش‌بینی آن در قرارداد تعیین می‌گردد.