بیمه هواپیما

بیمه های خاص

بیمه هواپیما

به موجب این بیمه نامه سه دسته از خطرات تحت پوشش قرار می گیرد:
الف: از بین رفتن یا خسارت وارد به بدنه هواپیما
ب: مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
ج: مسئولیت در قبال مسافران
تحت این بیمه هلی کوپتر،کایت،گلایدر،هواپیناهای مسافر بری،آموزشی و تفریحی را نیز می توان پوشش داد.


بیمه بدنه هواپیما

بیمه بدنه هواپیما شامل تمامی خسارات احتمالی است که ممکن است در حین پرواز، حرکت و یا توقف روی زمین یا آب بر بدنه هواپیما وارد آید. بیمه نامه های دیگری نیز وجود دارند که با عنوان بیمه نامه فرانشیز بدنه و بیمه نامه جنگی شناخته می شوند.


بیمه هواپیما در قبال اشخاص ثالث

بیمه اشخاص ثالث پوشش خسارت به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص یا اشیا را دربر می گیرد .


بیمه مسافران هواپیما 

 مربوط به بیمه مسافران هواپیما است. این بیمه مسافران را در برابر هرگونه سانحه هوایی بیمه کرده و موظف به پرداخت دیه در صرپورت جراحت و حتی فوت که می باشد.


بیمه تجهیزات هواپیمایی

o بیمه موتور هواپیما

o بیمه قطعات لوازم یدکی

o بیمه دستگاه‌های زمینی بکار رفته برای با هواپیما

o بیمه تجهیزات موجود در کار کارگاه ها

o بیمه دستگاه‌های برای جهت جابجایی های زمینی

o و ...