بیمه نامه کشتی

بیمه کشتی دانا

بیمه کشتی

به موجب این بیمه نامه ، بیمه گر مسئول جبران خسارت های وارده به بدنه کشتی ،ماشین آلات و تجهیزات آن بوده و مسئولیت مالکان در مقابل اشخاص ثالث تا حد مقرر در بیمه نامه تحت پوشش است خطراتی چون حوادث دریا، رودخانه، غرق شدن،برخورد، صاعقه، انفجار،آتش سوزی، غفلت کارکنان و خدمه کشتی و غیره از جمله خطراتی هستند که به موجب کلوزهای مختلف تحت پوشش قرار می گیرند .تحت این بیمه نامه لنج ها، یدک کش ها،بارج ها، اسکله های شناور ،اتوبوس های دریایی ،کشتی های ماهیگیری و غیره را نیز می توان پوشش داد.


بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی

در این بیمه نامه کلیه خسارات وارد شده بر بدنه و ماشین آلات کشتی تحت پوشش قرار می گیرد. همچنین تمامی مسئولیت ها و هزینه های ناشی از تصادم نیز تجت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. این بیمه مخصوص تمامی کشنی ها، شرکت های مربوط به حمل و نقل دریایی، لنجها و تمامی وسایلی که موتور دریایی دراند می باشد. 


بیمه مسئولیت مالکان کشتی در برابر اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت مالکان به منظور تحت پوشش قرار دادن کارکنان، خدمه و محصولات مورد حمل در وسایل دریایی می باشد. بیمه نامه کشتی در برابر اشخاص ثالث کلیه اجسام ثابت و متحرک را پوشش می دهد.

علاوه بر این کلیه مسافرین نیز در طول انتقال دریایی در نقابل تمامی حوادث احتمالی اعم از نقص عضو و فوت تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.


بیمه مسئولیت سازندگان شناورها

این بیمه مخصوص تمامی سازندگان کشتی است و تمامی خطرات احتمالی ناشی از شناورها  

جهت ساخت و به آب اندازی کشتی ها را تحت پوشش قرار می دهد .