بیمه تکمیل درمان


بیمه تکمیلی

بیمه تکمیل درمان

 این نوع پوشش بیمه ای جهت گروه های بالای 50 نفر بمنظور جبران هزینه های مازاد بر سهم بیمــه گران اولیه (تامین اجتماعی –خدمات درمانی –کارکنان دولت وخدمات درمانی ونیروهای مسلح و....)با پوشش های زیر وتا سقف مورد تعهد ارائه می گردد.
1-جبران هزینه های اعمال  جراحی عمومی
2- جبران هزینه های اعمال  جراحی تخصصی شامل: سرطان ,قلب,مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات ) مغزاستخوان-پیوند کلیه ,ریه ,کبد-گامانایف
3-جبران هزینه های زایمان وسزارین
(پاراکنیلیکی )ودرمان سرپایی در 3گروه ذیل:
پاراکیلینکی گروه اول :
شامل : سونوگرافی –ماموگرافی -انواع اسکن –سی تی اسکن-انواع آندوسکوپی –ام آرآی-اکو کاردیو گرافی –دانستیومتری-استرس اکو
پاراکیلینکی گروه دوم :
شامل : تست ورزش-نوار عضله-نوار عصب-نوار مغزوآنژیوگرافی چشم-تست آلرژی-تست تنفسی-نوار مثانه –شنوایی سنجی-بینایی سنجی-هولترمانیتورینگ قلب
پاراکیلینکی گروه سوم :
شامل : شکستگی ها –گچ گیری ها ختنه –بخیه –کرایوتراپی –اکسیزیون لیپوم –تخلیه کیست –بیوپسی ولیزر درمانی (به جز مواردی که بمنظور زیبایی و رفع عیوب چشم  انجام می شود.)
4- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در صورتی که 3 دیوپتر یا بیشتر باشد(با تایید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل)
5-پرداخت هزینه های انتقال بیمار در مواقع اورژانس که منجر به بستری شدن در بیمارستان میبگردد.
الف-جبران هزینه های آمبولانس در داخل شهر300000 ریال
ب-جبران هزینه های آمبولانس در بین شهری600000 ریال

ثبت نام بیمه تکمیلی دانا
هزینه خدمات آزمایشگاهای
 شامل : آزمایشهای تشخیص پزشکی-پاتولوژی یا آسیب شناسی-ژنتیک پزشکی-انواع رادیو گرافی-نوارقلب - فیزیوتراپی
سقف تعهدات سالیانه در خصوص هزینه های بیمارستانی با توجه به توافق بیمه گذار وبیمه گر وتعیین حق بیمه مربوطه قابل ارائه خواهد بود.
بیمه شوندگان :
 شامل کلیه کارکنان شاغل (رسمی- قراردادی وپیمانی)که به طور تمام وقت در استخدام بیمه گذار هستند به همراه اعضای خانواده وافراد تحت تکفل خود تحت پوشش قرار می گیرند.
دوره انتظار
الف- زایمان اعم از طبیعی و سزارین  6 ماه
ب-بیماریهای مزمن شامل: فتق,لوزه و گواتر,انواع سل,صرع,پروستات,دیسک ستون فقرات,بیماریهای نئوپلاستیک,پولیپ,انحراف بینی و سینوزیت مزمن, کیست تخــمدان ,هیسترکتومی,سیستوسل,رکتــوسل,نارسائی مزمن کلیه,سنگ کلیه و کیسه صــفرا,ماستیوئــید کتومی, کاتاراکت,امراض مزمن قلبی,عروقی و دیابت(با استثناء موارد اورژانسی که به بستری بیماردرسی سی یو و یا آی سی یو بشود    3ماه
نحوه استفاده بیمه شدگان از مراکز درمانی:
بیمه شدگان در انتخاب پزشکان و بیمارستانهای مجاز کشور مختار بوده و به یکی از دو صورت ذیل عمل خواهند نمود:
الف)) بیمه شدگان در صورت تمایل به استفاده از بیمارستانهای طرف قرارداد میتوانند با دریافت معرفینامه از ارائه محل خدمت کارت معتبر بیمه دانا به شعب بیمه دانا مراجعه و معرفینامه برای استفاده از بیمارستان مورد نظر دریافت نمایند.
ب)) بیمه شدگان در استفاده از بیمارستانهای غیر طرف قرارداد نیز آزاد بوده و پس از پرداخت هزینه ها و ارائه اسناد مازاد درمان هزینه ها طبق قرارداد بر اساس درجه بندی بیمارستانهای طرف قرارداد با بیمه دانا با رعایت فرانشیز مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
ج)) در صورتیکه بیمارستان (طرف قرارداد یا غیر طرف قرارداد بیمه دانا) با بیمه گر اولیه قرارداد نداشته باشد بیمه شدگان میبایست فرانشیز متعلقه را شخصا" پرداخت نمایند.
تبصره: برای موارد سرپائی مثل سی تی اسکن و ام آر آی و اسکن قلب با ارائه مدارک (دستور پزشک ممهور به مهر پزشک مربوطه +کپی صفحه اول دفترچه بیمار+آخرین فیش حقوقی ) معرفینامه صادر میشود.
تذکر1: برای کلیه موارد بستری بهتر است بیمه شده قبل از انجام موارد مذکور به بیمه دانا جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه و مشاوره نماید.
تبصره : در صورتیکه بیمار به مراکزی مراجعه که طرف قرارداد با بیمه گر اولیه نباشد مبلغی به عنوان فرانشیز (سهم بیمه گر اولیه) از مبلغ پرداختی کسر میگردد.
پروتز داخل بدن همراه با داشتن فاکتور معتبر و اصل صورتحساب طبق تعرفه قابل پرداخت است
مدارک مورد نیاز برای گرفتن وجه در موارد سرپائی:
1-كپي صفحه اول دفترچه بیمه گر اولیه
2-كارت بيمه دانا
3-اصل فاکتور پرداختي ممهور به مهر پزشک مربوطه
4-كپي جواب (موارد پاراكلينيكي) دستور پزشک
مدارک مورد نیاز برای گرفتن وجه در موارد بستری:
1-اصل صورتحساب ممهور به مهر بیمارستان
2-کپی خلاصه پرونده یا کپی شرح عمل و کپی شرح بیهوشی
3-ارائه گواهی پزشک مبنی بر حق العمل گرفته شده داخل مطب
4-کپی کارت بیمه دانا وکپی صفحه اول دفترچه بیمه گر اولیه
هزینه همراه صرفا" جهت بیماران زیر7 و بالای 70 سال قابل پرداخت میباشد.